You are currently viewing آزمایش خاک + قیمت و اهمیت آن

آزمایش خاک + قیمت و اهمیت آن

5
(3)

آزمایش خاک و تعیین پارامترهای خاک معمولا در آزمایشگاه های عمرانی و صنایع کشاورزی انجام می شود آنالیز خاک کشاورزی قبل از کشت و تمرکز بر کیفیت خاک یکی از مهم ترین اهداف این آزمایش است آزمایش فیزیک خاک و مقاومت مکانیکی آن را به طور عمده در آزمایشگاه خاک شناسی بررسی می کند در بخش مهندسی محیط زیست نیز تمرکز اساسی بر آلاینده های خاک و تاثیر روش های احیا خاک معمولا با آزمایش خاک مشخص می شود.

آزمایش خاک

مراحل آزمایش خاک به سه دسته تقسیم می شوند که شامل نمونه برداری ازخاک، تهیه عصاره اشباع، انجام آزمایش، تفسیر نتایج کیفی و نهایتا توصیه برافزایش عناصر مورد نیاز خاک است در آزمایش های خاک شناسی معمولا پارامتر های خاصی مانند فلزات موجود درخاک، سطح آلودگی های زیست محیطی، آب و رطوبت موجود در خاک و غیره بررسی می شود.

در برنامه نمودار آزمایش خاک در ابتدا خاک را از نظر خصوصیات ظاهری بررسی می کنیم این بخش شامل بررسی بافت خاک، وضعیت رنگ زراعت، سابقه کشت قبلی و تقسیم بندی خاک می شود پس از انجام آزمایشات ظاهری باید از خاک نمونه برداری انجام شود آزمایش خاک کشاورزی با آزمایش عمرانی تفاوت دارد در آزمایش خاک کشاورزی خاک از نظر کشت و زراعت بررسی می شود.

مهم ترین موارد قابل توجه در آزمایش خاک کشاورزی شامل کاتیون هایی مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سنجش نسبت آنها می شود میزان مواد آلی موجود در خاک نباید از حد مجاز تجاوز کند و همچنین رطوبت موجود در خاک باید به ادنازه کافی باشد یکی از مهم ترین بخش های آزمایشگاه خاک های کشاورزی و عمرانی اندازه گیری اسیدیته یا PH خاک است که به همراه هدایت الکتریکی خاک محاسبه می شود هر کدام از پارامتر های خاک باید به طور جداگانه و توسط دستگاه های دقیق بررسی شوند.

آزمایش فنی خاک

یکی از بخش های مهم آزمایش فنی خاک شامل آزمایش خاک و بتن است دراین بخش سموم های موجود در خاک و هیدروکربن ها بررسی می شوند موادی مانند نیترات، آمنیوم ها و اشکال مختلفی از فسفیت ها و فسفات ها در بخش فنی آزمایش خاک بررسی می شوند درصد کربن موجود در هریک از این مواد بررسی می شود و طبق گذارش به سازمان جهاد و کشاورزی یا سازمان های عمرانی ارسال می شود در خاک هایی با سطح اسیدیته بالا نمی توان کشت مناسبی انجام داد همچنین خاک های دارای اسیدیته پایین برای اهداف عمرانی مناسب نمی باشند.

شرکت ترانشه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ با استفاده از و با استفاده از دانش فنی، تجربه و دقت عمل بالا در زمینه های مکانیک خاک، مقاومت خاک، تیپ خاک، بهسازی خاک به صورت تخصصی فعالیت می کند.

آزمایش خاک + قیمت و اهمیت آن
soil examination، آزمایش خاک

هزینه آزمایش خاک

قیمت این آزمایشات براساس مصوبات و هدف خاص به طور جداگانه مشخص می شود قیمت آزمایش خاک اغلب برای اهداف کشاورزی پایین تر است و هر ساله از طرف جهاد و کشاورزی برای بیشتر کشاورزان به صورت دوره ای انجام می شود براساس نوع خاک منطقه و هدف از انجام آزمایش قیمت آزمایش خاک محاسبه می گردد.

آزمایش مکانیکی خاک

یکی از مهم ترین اهداف آزمایشات خاک، آزمایش بخش مکانیکی خاک است آزمایش خاک ساختمان باید حتما از نظر مکانیکی بررسی شود در حوزه مهندسی محیط زیست نیز آزمایش مکانیکی خاک در کنار ارزشیابی آلاینده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است در موارد نادر ممکن است خاک دارای موادی باشد که در اثر فعالیت بشر وارد آن شده است این مواد ممکن است درصد آلاینده ها را تغییر دهند و به طور قال توجهی بخش مکانیکی خاک را تغییر دهند این بخش در آزمایشگاه های خاک شناسی به صورت جداگانه بررسی می شود.

مهم ترین آزمایشاتی که در بخش مکانیکی خاک انجام می شود شامل PH، سختی آب خاک، هدایت الکتریکی خاک، سولفات کلر، منیزیم، پتاسیم، کربنات و بی کربنات می باشد مواد آلی موجود در خاک به صورت جداگانه بررسی می شوند نتایج بخش مکانیکی آزمایش خاک برای اهداف عمرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است هزینه ای که برای آزمایشات مکانیکی خاک انجام می شود به طور معمول بیشتر است.

انجام طرح های ژئوفیزیکی و مدرن ژئوفیزیکی به طور مستقمیم به نتایج آزمایشات مکانیکی خاک وابسته است ارزشیابی و شناسایی ساختگاه های حفاری، گمانه شناسی و آزمایشات میدانی خاک همگی به آزمایشات مکانیکی خاک وابسته هستند.

گزینه های مرتبط برای انجام هر کدام از این آزمایش ها متفاوت است و خاک را در هر زمینه از نظر پارامتر های مختلفی برای بررسی دارد کیفیت خاک در کشاورزی با عمران و ساختمان سازی متفاوت است مراحل آزمایش خاک شامل چند بخش است که باید در نهایت به تایید سازمان های زیر صلاح برسد.

جهت انجام آزمایش خاک در سیستم های عمرانی و نظام مهندسی پس از بررسی و تشخیص عمق گمانه و تعداد آنها بر اساس نقشه اقدام به حفاری می شود و اقدامات لازم جهت تشخیص کیفیت خاک انجام می شود در نهایت گزارشات شرکت های آزمایشگاهی به سازمان نظام مهندسی ارسال می گردد در صورت تایید توسط سازمان اجازه شروع کار داده می شود آزمایش خاک و بتن بیشتر برای ساختمان سازی در سطح شهر انجام می شود.

در صورت نیاز آزمایش خاک زمین کشاورزی نمونه ای از خاک قابل کشت به آزمایشگاه ارسال می شود تا میزان سموم و کود شیمیایی یا بقیه پارامتر های مورد نیاز کشت بررسی شود و سپس در قالب یک گذارش به سازمان جهاد و کشاورزی ارسال می شود. 
مراحل آزمایش خاک در زمینه کشاورزی و عمران متفاوت است مراحل انجام آزمایش خاک برای احداث ساختمان شامل بخش های زیر می باشد.

مجموعه ترانشه در زمینه طراحی ساختمان و حفاری دستی و حفاری ماشینی به صورت تخصصی با دانش فنی بالا و تجربه بسیار فعالیت می کند با ما همراه باشید.

قرارداد با شرکت های آزمایشگاهی

پیش از عمل حفاری و نمونه برداری از خاک باید با شرکت آزمایشگاهی قرارداد ببیند این قرارداد نیاز به نقشه ملک و مشخصات زمین و تعداد گمانه های مورد نظر و عمق مورد نیاز برای حفاری می باشد براساس مبناهای به دست آمده هزینه انجام آزمایش خاک مشخص می شود.

اعلام شروع حفاری توسط شرکت آزمایشگاهی

پس از اخذ قرارداد با شرکت آزمایشگاهی دستور حفاری توسط شرکت داده می شود شرکت آزمایشگاهی موظف است ظرف ۷۲ ساعت شروع به عملیات حفاری کند و مشخصات گمانه ها را به سازمان نظام مهندسی اعلام نماید در صورت لزوم بازرسان سازمان های زیر صلاح یا سازمان نظام مهندسی می توانند از عملیات حفاری و خاک برداری بازدید نمایند. 

عملیات آزمایش خاک و ژئوفیزیک

پس از انجام آزمایشات نیاز به اخذ برگه سبز ژئوفیزیک یا آزمایش خاک می باشد تا دستور ادامه عملیات از طرف سازمان نظام مهندسی داده شود. تمامی گذارشات توسط آزمایشگاه خاک تهیه می شود و به سازمان نظام مهندسی ارسال می شود این آزمایشات ظرف ۱۰ روز در سازمان نظام مهندسی مطالعه می شوند و در صورت تایید نهایی به شهرداری ارسال می گردد.

آزمایش خاک + قیمت و اهمیت آن
soil analysis، آزمایش خاک

پارامتر های آزمایش خاک

پارمتر های خاصی برای آزمایش خاک در نظر گرفته شده است، این مراحل شامل موارد زیر می باشد

خشک کردن خاک و تعیین درصد رطوبت آن

در صورت نیاز باید خاک به صورت کامل خشک شود تا میزان رطوبت در خاک به دست بیاید خاک مورد نیاز برای ساختمان سازی باید در بازه مشخصی از سطح دریا دارای آب و رطوبت باشد زیرا میزان زیاد آب در خاک باعث تخریب دیوارها و فنداسیون ساختمان می شود همچنین نشست خاک به دلیل میزان رطوبت بالا باعث ایجاد مشکلاتی در زیر سازی و مقاوم سازی ساختمان می شود.

آزمایش دانه بندی خاک

این آزمایش به منظور تعیین دقیق جنس خاک انجام می شود میزان درشتی یا ریز بودن دانه ها و نمودار جنس دانه ها از بخش هایی است که در این مرحله انجام می شود این بخش برای تعیین میزان مقاومت خاک در برابر زلزله و لغزش های احتمالی انجام می شود.

آزمایش برش مستقیم خاک

این بخش با برش مستقیم خاک به منظور تعیین پارامتر های مقاومتی مستقیم خاک انجام می شود این آزمایشات به منظور تعیین پارامتر های عرضی برش خاک در مقابل بارهای جانبی تشعشات زلزله انجام می شود.
آزمایش میزان خاک رس برای براورد میزان نشت خاک

تعیین میزان خمیری بودن خاک

آزمایشات تک محوری روی خاک که بستگی به آزماشات قبلی دارد.
توجه کنید زمان آزمایشات خاک نباید در فصول پر بارش و بعد از بارندگی ها باشد زیرا میزان آب مورد نظر در خاک به صورت کاذب بالا می رود و عملیات آزمایش خاک مدت بیشتری به طول می انجامد و ممکن است پارامتر های مورد نیاز برای تایید خاک به دست نیاید.

آزمایش خاک کشاورزی

این آزمایشات بیشتر به منظور به دست آوردن میزان سموم و کد شیمیایی مورد نظر در خاک انجام می شود شرکت آزمایش خاک کشاورزی، خاک را به صورت محلول به دستگاه های خاصی می دهد تا میزان دقیق هر کدام از پارمتر های مورد نظر خاک به دست بیایید سپس با استفاده از یک نمودار اطلاعات خاک کشاورزی داده می شود این سموم می تواند شامل آفت کش ها یا سموم موجود خاک به صورت خام باشد.

این آزمایش شامل آنالیز اسیدی یا بازی بودن خاک، میزان فلزات موجود در خاک، میزان پساب موجود در خاک کشاورزی و ظرفیت تبادل کاتیونی باشد که باید میزان آنها در حد استاندارد های بین المللی باشد.

دانستن همه چیز در مورد تفسیر و روش آزمایش خاک کشاورزی برای کشاورزان و باغداران از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. آزمایش خاک کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین مواردی به شمار می آيد که کشاورزان و باغداران قبل از کاشت باید آن را مورد توجه قرار دهند.

به دلیل اينکه خاک هر منطقه با توجه به‌وضعیت منطقه، آب و هوا یا نوع گیاهانی که می روید متفاوت است، همانطور که در گذشته کشاورزان با تجربه نوع خاک را می شناختند. اما تعداد خطاها بسیار زیاد بود و کشاورزان با کمک آزمایشگاه ها اکنون می توانند تمام مشخصات زمین های کشاورزی خود را بررسی کنند.

در صورت نیاز به خدمت رسانی در زمینه خرپا، انکراژ، میکروپایل می توانید با شرکت ترانشه تماس بگیرید.

آزمایش خاک
آزمایش خاک

تفسیر و روش آزمایش خاک کشاورزی

در این بخش مطلب همه چیز در مورد تفسیر و روش آزمایش خاک کشاورزی قصد داریم هدف از انجام آزمایش های خاک کشاورزی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

کشاورزان با انجام آزمایش های خاک می توانند pH/آهک و شوری/وزن یا خلوص خاک را تعیین کنند. در موارد اضافه شدن کود به خاک کشاورز قادر است از آزمایش خاک برای اندازه‌گیری میزان عناصر آزاد شده و قابل استفاده از آن کودها در خاک استفاده کند.

کشاورزان با تحقیق بر روی خاک های کشاورزی می توانند وضعیت مواد مغذی خاک را درک کنند و میزان کود مورد نیاز خاک را برای رفع نیاز گیاه مورد نظر تنظیم کنند. آزمایش خاک به کشاورزان کمک می کند تا گونه های گیاهی مناسب برای انواع خاک را شناسایی کنند.

انجام آزمایش خاک کشاورزی

یکی از مراحل انجام آزمایش های خاک کشاورزی که باید در مطلب همه چیز در مورد تفسیر و روش آزمایش خاک کشاورزی به آن اشاره کنیم نمونه برداری از خاک باغی یا کشاورزی می باشد.

از خاک باغی یا کشاورزی نمونه برداری می شود. ​​برای تفسیر صحیح نتایج تجزیه و تحلیل خاک، باید نمونه دقیقی از خاک گرفته شود. نمونه های خاک به گونه ای ساخته می شوند که نمایانگر تمام قسمت های خاک باشند. نمونه برداری از خاک تا عمق 5 تا 10 سانتی متری به طور منظم یا نامنظم انجام می شود.برای آزمایش خاک مقدار نمونه 2 کیلوگرم خاک به ازای هر 2 هکتار زمین می باشد. نمونه ها باید در یک ظرف پلاستیکی در شرایط استریل جمع آوری و به آزمایشگاه تحویل داده شوند.

آزمایش خاک کشاورزی با توجه به پارامترهای مورد نیاز و انتخاب شده در آزمایشگاه انجام می شود و نتایج آن گزارش می شود. تفسیر آزمایش های خاک توسط کارشناسان آزمایشگاه برای کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف مورد نظرشان به عنوان یکی دیگر از مراحل انجام آزمایش های خاک کشاورزی به شمار می آید.

شرکت ترانشه با سال ها سابقه و دانش فنی بالا در زمینه سازه نگهبان و نیلینگ نیر خدمت رسانی می کند با ما تماس بگیرید.

تفسیر نتایج آزمایش خاک

هنگامی که آزمایش خاک باغ یا زمین کشاورزی به آزمایشگاه ارسال می گردد کارشناسان و متخصصان آزمایش های گوناگون را بر روی نمونه ای که مشتری درخواست نموده انجام می دهند و در نهایت پاسخ به این آزمایشات باید نشان دهنده تفسیر صحیح خاک باشد.

یک تفسیر مطلوب می بایست به شما کمک کند تا به یک سری اهداف دست پیدا کنید که شامل موارد زیر می شود:

  • نوع مزرعه، باغ یا مزرعه را بشناسید و گیاهان مناسب را برای کاشت و رشد در آن انتخاب کنید.
  • کمبودها و نقاط قوت خاک را بشناسید و نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی را ارزیابی کنید
  • صرفه جویی در هزینه و میزان استفاده از مواد مغذی از طریق کاشت مناسب.
  • گیاه مناسب را با کمترین آسیب ممکن به ساختار خاک و محیط زیست بکارید.

عوامل گزارش و تفسیر شده در برگه آزمایش های خاک

یکی دیگر از مسائلی که لازم است تا در مبحث همه چیز در مورد تفسیر و روش آزمایش خاک کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد فاکتورهایی می باشد که در برگه آزمایشی های خاک گزارش و تفسیر می شوند.

اسیدیته خاک یکی از مهمترین ملاحظه ها هنگام تفسیر نتایج آزمایش خاک است. pH به اسیدیته یا قلیایی بودن خاک اشاره دارد. PH زیر 7 نشان دهنده اسیدیته خاک و PH بالای 7 نشان دهنده قلیایی بودن خاک است. برای این اندازه گیری pH مهم است، حلالیت عناصر غذایی در خاک به شدت به PH بستگی دارد و باید اسیدیته مورد نظر خاک را بدانید.

حلالیت و جذب اکثر مواد مغذی بین pH 5.5 تا 6.5 بهینه است. اگر PH خاک قلیایی باشد، از نظر عناصر کمیاب مانند آهن و روی دچار کمبود می شود و باید از گوگرد کشاورزی و باکتری های اکسید کننده برای کاهش PH خاک استفاده کرد. البته یک PH بسیار اسیدی فاقد مواد مغذی مانند فسفر/پتاسیم/نیتروژن است.

میزان ماده عالی که در خاک وجود دارد یکی دیگر از این فاکتورها است. درصد مواد آلی یا OM که میزان کربن آلی خاک را بیان می کند، میزان حاصلخیزی خاک را نشان می دهد. بنابراین گنجاندن این فصل در تفسیر نتیجه آزمایش زمین کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. در خاک حاصلخیز این رقم 1 درصد است. اما در برخی از کشورهای کشاورزی این رقم به 0.5 درصد کاهش می یابد.

مجموعه ترانشه قابلیت ارائه خدمات در زمینه انواع خاک، طبقه بندی خاک و آزمایش ژئوتکنیک را به صورت تخصصی دارا می باشد با ما در تماس باشید.

آزمایش خاک
آزمایش خاک

نوع بافت خاک نیز در تفسیر آزمایش های خاک کشاورزی گزارش خواهد شد‌. کیفیت خاک اساساً سنگین، سبک، نرم یا سخت است که برابر با حاصلخیزی خاک است. پاسخ این تست به شما سه عدد می دهد که میزان ماسه/رس/سیلت در خاک شما را نشان می دهد. اهمیت این آزمایش نشان دادن اینکه آیا خاک برای رشد گیاه مناسب است یا خیر. بنابراین، آزمون باید با احتیاط تفسیر شود.

یکی دیگر از فاکتورهایی که دراین آزمایش ها گزارش می گردد و باید در مطلب همه چیز درمورد تفسیر و روش آزمایش خاک کشاورزی بیان شود اندازه تیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. دانستن میزان فسفر، نیتروژن و پتاسیم در خاک برای کشاورز یا باغدار مهم است. این مقدار تاثیر مهمی بر روی نوع گیاه مناسب خاک دارد و میزان کود مورد نیاز برای تقویت گیاهان را تخمین می زند. برای تفسیر بهتر نتایج آزمایش خاک کشاورزی، باید میزان آهن، روی، مس، منگنز، گوگرد و سدیم نیز در خاک موجود باشد.

اهمیت انجام آزمایش خاک در چیست؟

آزمایش خاک و بهره برداری از نتایج آن در ساخت ساختمان از نشست ساختمان و در کشاورزی در پرورش محصول بسیار با اهمیت می باشد. برای خواندن توضیحات بیشتر با ترانشه همراه باشید.

آزماش خاک چگونه انجام می شود؟

انجام آزمایش خاک کاری تخصصی است که می توانید برای دریافت خدمات در این زمینه با مشاورین مجموعه ترانشه در تماس باشید.

چقدر از این مقاله راضی بودید؟

به این مقاله رای دهید!

میانگین آرا 5 / 5. تعداد آرا: 3

تا کنون امتیازی داده نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.