شرکت ترانشه

خدمات آزمایش مکانیک خاک و ژئوتکنیک

مطالعات ژئوفیزیک و ژئو الکتریک

انجام کلیه آزمایشات صحرائی خاک

طراحی و اجرای انواع سازه نگهبان و بهسازی

انجام کلیه آزمایشات آزمایشگاهی

مطالعات ژئوتکنیک و طراحی روسازی فرودگاه

بهسازی لرز ای ساختمان

بهسازی لرزه ای ساختمان های در حال ساخت

انجام آزمایشات تخصصی و آزمایشگاهی مکانیک خاک پیشرفته

آزمایشات تخصصی و آزمایشگاهی مکانیک خاک پیشرفته

بهسازی انواع خاکهای مسئله دار

بهسازی انواع خاکهای مسئله دار

درباره ما

ترانشه

دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان تهران

ترانشه
تماس با ما

شرکت ترانشه

مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و انجام آزمایشات آزمایشگاهی مکانیک خاک، بتن و جوش مطابق با استانداردهای معتبر

پروژه های ما

ترانشه
ترانشه
ترانشه

آیا پروژه ای در ذهن دارید؟
با ما در میان بگذارید

در زمینه آزمایشات تخصصی روی خاک و بهسازی خاک چندین بار با ترانشه همکاری داشتم و از نتیجه کار بسیار راضی بودم.
رضا عربشاهی
محقق
برای یک پروژه آزمایش روی خاک نیاز داشتیم که مجموعه ترانشه برامون انجام دادن و بسیار حرفه ای و با تجربه عمل کردند.
سمیه ایمانزاده
مدیر عامل
شرکت ترانشه یکی از قدیمی ها و کار دست ها در نیلینگ و پایدار سازی دیوار هستند و ما بارها از تجربیات و خدماتشون استفاده کردیم.
محمد سلطانی
مهندس ناظر

آخرین مقالات