هلدینگ ترانشه از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه انجام خدمات مکانیک خاک و ژئوتکنیک آغاز نموده است و با استفاده از دانش فنی، تجربه کاری و دقت عمل توانسته است تجارب موفقیت آمیزی را در پروژه های ملی، شهری و نظامی کسب نماید. این مجموعه با دارابودن امکانات و تجهیزات متناسب در سه بخش مجزا به شرح ذیل فعالیت می نماید و در طی چندین سال سابقه فعالیت پروژه های متعددی در اقصی نقاط کشور با موفقیت به انجام رسانده است.

 درباره ما about us
- مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و انجام آزمایشات آزمایشگاهی مکانیک خاک، بتن و جوش مطابق با استانداردهای معتبر
- حفاری در دریا و خشکی و انجام آزمایشات صحرائی مکانیک خاک شامل: برش در محل، بارگذاری صفحه ای، ژئوفیزیک، پرسیومتری، دانهول، GPR و شناسایی زیر سطحی.
- اجرا و نظارت پروژه های نیلینگ، پایدارسازی گود و بهسازی خاک