گزینه های مرتبط برای انجام هر کدام از این آزمایش ها متفاوت است و خاک را در هر زمینه از نظر پارامتر های مختلفی برای بررسی دارد کیفیت خاک در کشاورزی با عمران و ساختمان سازی متفاوت است مراحل آزمایش خاک شامل چند بخش است که باید در نهایت به تایید سازمان های زیر صلاح برسد. جهت انجام آزمایش خاک در سیستم های عمرانی و نظام مهندسی پس از بررسی و تشخیص عمق گمانه و تعداد آنها بر اساس نقشه اقدام به حفاری می شود و اقدامات لازم جهت تشخیص کیفیت خاک انجام می شود در نهایت گزارشات شرکت های آزمایشگاهی به سازمان نظام مهندسی ارسال می گردد در صورت تایید توسط سازمان اجازه شروع کار داده می شود آزمایش خاک و بتن بیشتر برای ساختمان سازی در سطح شهر انجام می شود.
در صورت نیاز آزمایش خاک زمین کشاورزی نمونه ای از خاک قابل کشت به آزمایشگاه ارسال می شود تا میزان سموم و کود شیمیایی یا بقیه پارامتر های مورد نیاز کشت بررسی شود و سپس در قالب یک گذارش به سازمان جهاد و کشاورزی ارسال می شود.
مراحل آزمایش خاک در زمینه کشاورزی و عمران متفاوت است مراحل انجام آزمایش خاک برای احداث ساختمان شامل بخش های زیر می باشد

قرارداد با شرکت های آزمایشگاهی

پیش از عمل حفاری و نمونه برداری از خاک باید با شرکت آزمایشگاهی قرارداد ببیند این قرارداد نیاز به نقشه ملک و مشخصات زمین و تعداد گمانه های مورد نظر و عمق مورد نیاز برای حفاری می باشد براساس مبناهای به دست آمده هزینه انجام آزمایش خاک مشخص می شود.

اعلام شروع حفاری توسط شرکت آزمایشگاهی

پس از اخذ قرارداد با شرکت آزمایشگاهی دستور حفاری توسط شرکت داده می شود شرکت آزمایشگاهی موظف است ظرف 72 ساعت شروع به عملیات حفاری کند و مشخصات گمانه ها را به سازمان نظام مهندسی اعلام نماید در صورت لزوم بازرسان سازمان های زیر صلاح یا سازمان نظام مهندسی می توانند از عملیات حفاری و خاک برداری بازدید نمایند.
عملیات آزمایش خاک و ژئوفیزیک
پس از انجام آزمایشات نیاز به اخذ برگه سبز ژئوفیزیک یا آزمایش خاک می باشد تا دستور ادامه عملیات از طرف سازمان نظام مهندسی داده شود. تمامی گذارشات توسط آزمایشگاه خاک تهیه می شود و به سازمان نظام مهندسی ارسال می شود این آزمایشات ظرف 10 روز در سازمان نظام مهندسی مطالعه می شوند و در صورت تایید نهایی به شهرداری ارسال می گردد.

soil analysis، آزمایش خاک

پارامتر های آزمایش خاک

پارمتر های خاصی برای آزمایش خاک در نظر گرفته شده است، این مراحل شامل موارد زیر می باشد

خشک کردن خاک و تعیین درصد رطوبت آن

در صورت نیاز باید خاک به صورت کامل خشک شود تا میزان رطوبت در خاک به دست بیاید خاک مورد نیاز برای ساختمان سازی باید در بازه مشخصی از سطح دریا دارای آب و رطوبت باشد زیرا میزان زیاد آب در خاک باعث تخریب دیوارها و فنداسیون ساختمان می شود همچنین نشست خاک به دلیل میزان رطوبت بالا باعث ایجاد مشکلاتی در زیر سازی و مقاوم سازی ساختمان می شود.


آزمایش دانه بندی خاک

این آزمایش به منظور تعیین دقیق جنس خاک انجام می شود میزان درشتی یا ریز بودن دانه ها و نمودار جنس دانه ها از بخش هایی است که در این مرحله انجام می شود این بخش برای تعیین میزان مقاومت خاک در برابر زلزله و لغزش های احتمالی انجام می شود.

آزمایش برش مستقیم خاک

این بخش با برش مستقیم خاک به منظور تعیین پارامتر های مقاومتی مستقیم خاک انجام می شود این آزمایشات به منظور تعیین پارامتر های عرضی برش خاک در مقابل بارهای جانبی تشعشات زلزله انجام می شود.
آزمایش میزان خاک رس برای براورد میزان نشت خاک

تعیین میزان خمیری بودن خاک

آزمایشات تک محوری روی خاک که بستگی به آزماشات قبلی دارد.
توجه کنید زمان آزمایشات خاک نباید در فصول پر بارش و بعد از بارندگی ها باشد زیرا میزان آب مورد نظر در خاک به صورت کاذب بالا می رود و عملیات آزمایش خاک مدت بیشتری به طول می انجامد و ممکن است پارامتر های مورد نیاز برای تایید خاک به دست نیاید.

آزمایش خاک کشاورزی

این آزمایشات بیشتر به منظور به دست آوردن میزان سموم و کد شیمیایی مورد نظر در خاک انجام می شود شرکت آزمایش خاک کشاورزی، خاک را به صورت محلول به دستگاه های خاصی می دهد تا میزان دقیق هر کدام از پارمتر های مورد نظر خاک به دست بیایید سپس با استفاده از یک نمودار اطلاعات خاک کشاورزی داده می شود این سموم می تواند شامل آفت کش ها یا سموم موجود خاک به صورت خام باشد این آزمایش شامل آنالیز اسیدی یا بازی بودن خاک، میزان فلزات موجود در خاک، میزان پساب موجود در خاک کشاورزی و ظرفیت تبادل کاتیونی باشد که باید میزان آنها در حد استاندارد های بین المللی باشد.