نیلینگ یکی از روش های خلاقانه مهندسان استرالیایی بود که به منظور بهسازی خاک و مقاوم سازی ساختمان استفاده می شده است این روش اولین بار جهت پایداری سازی تونل استفاده شده است اما بعدها در صنعت ساختمان سازی و پایدارسازی ترانشه ها به کار برده شده است به طور کلی روش استفاده از نیلینگ به این صورت است که ابتدا دیوار ها رگلاژ می شوند و سپس شبکه ای از مش های فولادی به وسیله میخ های به طول 50 سانتی متر به درون آنها رانده می شود و روی سطح با سیمانی به قطر 10 تا 15 سانتی متر پوشیده خواهد شد مرحله بعدی گمانه و جا زدن میلگرد ها است در ادامه این روش دوغاب سیمان به محل تزریق می شود و پس از انجام این مرحله هد نیل ها بسته خواهد شد در واقع یکی از بهترین روش ها برای مقابله با زلزله و مستحکام سازی دیوارهای باربر با اجرای روش نیلینگ امکان پذیر می باشد. در این حالت نیروی رانش خاک ناشی از زلزله و لغزش ها به هدنیل ها از طریق توده خاک اعمال می شود نیروی رانش خاک از طریق سیستم نیلینگ مهار می شود و به سطح ساختمان و دیوارها منتقل نمی شود این روش به دلیل بهبود و استحکام ساختمان ها بعدها توسط مهندسان فرانسوی و آلمانی در پایدار سازی تونلها و کوله پله ها استفاده شد نیلینگ سازه نگهبان محسوب می شود و باعث افزایش قدرت اسکلت بندی ساختمان می شود.
اغلب طرح های عمرانی برای استحکام سازی به نیلینگ نیاز دارند ترانشه های راه آهن و بزرگراه ها، ساخت سازه های نگهبانی گود برداری شده جهت احداث ساختمان های بلند و چند طبقه و تثبیت زمین هایی که دارای شیب هستند از جمله مهم ترین مواردی هستند که باید دارای نیلینگ و دیوار های باربر مستحکم باشند نیلینگ دیوارها به معنای تسلیح برجای خاک موجود در زمان نصب می باشد. به طور خلاصه در این روش میلگرد های نزدیک به هم در یک سطح شیب دار ملایم در حدود 10 تا 20 درجه در کنار یکدیگر در محل اجرای سازه قرار می گیرند اصول اولیه نیلینگ بر پایدارسازی گوه لغزش ها به وسیله نیل های استوار است. اثر مسلح سازی برای بهبود پایداری میله ها با دو روش زیر حاصل می شود:
1. افزایش نیروی قائم در زمین در نتیجه افزایش مقاومت برشی در خاکهای اصطحکاکی
2. کاهش نیروی رانشی در اثر لغزش های ناشی از زلزله  در خاک های بهم چسبیده
پس از نصب میلگرد ها در سطح شیب دار زمین دیواره سطحی کم ضخامت که شامل شاکریت ها یا تسلیحات سبک می شود با استفاده از مسالح مقاوم مانند بتن پوشیده می شود ضخامت هر کدام از شاکریت ها در حدود 10 تا 15 سانتی متر است و هدف اصلی از اجرای آنها جلوگیری از فرسایش سطحی خاک و ایجاد سطح مناسب برای سازه های احتمالی بعدی است ایجاد سطح یکنواخت و یکپارچه باعث پخش یکنواخت نیرو در تمام سطح می شود در نتیجه احتمال ریزش ساختمان در اثر لغزش های احتمالی به صورت چشمگیری کاهش پیدا می کند همچنین افزایش بازدهی عملکرد خاک در بخش های نزدیک به گود و نواحی سست تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد.

nailing

روش های ایجاد نیلینگ

تاکنون روش های اجرای نیلینگ گسترش زیادی یافته است این سازه نگهبان به دو صورت موقت و دائمی اجرا می شود میخکوبی های موقت بسته به نوع خاک و سازه دارای طول عمر بین یک سال تا 18 ماه می باشند اما نیلینگ های دائمی عمری بیش از این حد دارند روش های مختلف پایدار سازی ترانشه باعث شده برای هر نوع از ساختمان ها از نیلینگ خاصی استفاده شود روش پیشنهادی برای اکثر نیلینگ و انکراژ ها پایدار سازی دیوار گودها مشتمل بر 5 مرحله اصلی گود برداری، مقطعی، حفاری گمانه ها، نصب میلنگ، تزریق دوغاب سیمان، بتن پاشی و نصب صفحات و پیچ و مهره های میلنگ ها می شود پس از انجام این مرحله گود برداری آغاز می شود. گودبردای تا جایی انجام می شود که دیواره های گود بتوانند در مدت بین 12 تا 48  ثبات خود را حفظ کنند خاکبرداری های نیلینگ باید مرحله به مرحله و با توجه به نوع سازه انجام شود. امروزه بیشتر عملیات فوق به وسیله دستگاه نیلینگ انجام می شود قیمت نیلینگ براساس نوع سازه نیلینگ ؛ دوام آن، نوع خاک و غیره  قبل از شروع عملیات بررسی می شود.